Ο Klemen Bečan στη διαδρομή του Γιάννη Τορέλλι: Σκουρκοφοβία, 8b+ (?) / πεδίο Χιόνη